دسته ها

منوی سایت

exhibition

یک نمایشگاه تجاری  trade show, trade exhibition نمایشگاهی است برای آنکه شرکت‌های فعال در یک صنعت خاص بتوانند آخرین دستاوردها، تولیدات یا خدمات خود را ارائه کنند و به نمایش بگذارند، از فعالیت‌های رقبای خود آگاه شوند و روندها و فرصت‌های اخیر بازار را بررسی کنند.این نمایشگاه‌ها به صورت مداوم در همه بازارها تشکیل می‌شود و معمولاً شرکت‌های سراسر دنیا را به خود جلب می‌کند. لذا مجموعه دیجی آفاق با همکاری کلیه شرکتهای تولید کننده که در پنل دیجی آفاق می باشند در کلیه نمایشگاهها به شرح ذیل شرکت نموده و توانایی های شرکتهای تولیدی برای عموم مردم  به شو  گذاشته شده است