دسته ها

منوی سایت

Payment Terms

شرایط پرداخت                                     " اکنون خرید کنید بعدا" پرداخت کنید  "

با توجه به اینکه ما در سامانه WWW.DIGIAFAGH.COM شرایط " اکنون خرید کنید و بعدا" پرداخت نمائید " را مستقر نمودیم .  کلیه مشتریان باید زمان خرید و صدور شماره ثبت سفارش خرید فرم ذیل را دانلود نموده و بعد از تکمیل و با مهر و امضا ء برای شرکت به آدرس  SALES@DIGIAFAGH.COM  ایمیل نمائید . کارشناسان این مجموعه بعد از بررسی و دریافت نتیجه  مشتریان محترم را آگاه ساخته و هر مشتری که دارای اعتبار سقف (شرکتهای خصوصی - نیمه خصوصی - دولتی ) باشد میتوانیم ،طبق مراحل فرم ارسالی ، کالا را ارسال نمائیم   لذا از مشتریان محترم  تقاضا میگردد،  بعد از خرید و عدم پرداخت ، فرم ذیل را دانلود نموده ، تکمیل و بعد از مهر و امضاء برای نتیجه نهایی برای ما ارسال گردد .لازم به توضیح است که این دستورالعمل تنها برای کالاهای داخلی بوده و هرشخصی میتواند از بخش اینترنشنال WWW.DIGIAFAGH.COM/EN بطور مستقیم خرید نماید و این شرکت تنها بعنوان یک مشاور فنی و حقوقی درکنارخریداران کالاهای بین المللی خواهد بود

                                                                             

                                                                  فرم خام  را لطفا"  دانلود نمائید :  کد فرم  1001